Παιδικά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων με σπουδαία μηνύματα!

Τα παιδικά βιβλία αποτελούν μικρούς θησαυρούς σοφίας και πολιτισμού. «Γυμνάζουν» τα παιδιά μας πνευματικά και συναισθηματικά. Δίνουν τροφή για σκέψη, άλλες φορές ταξιδεύουν κι άλλες φορές αποτελούν ένα καταφύγιο. Είναι αρκετοί οι Έλληνες συγγραφείς παιδικών βιβλίων που μέσα από τις τρυφερές τους ιστορίες, μαθαίνουν στα παιδιά μας την αυτοπροστασία και … Continue reading Παιδικά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων με σπουδαία μηνύματα!