Παρουσίαση του Δημήτρη Καμπουράκη για το νέο βιβλίο της Ρέας Βιτάλη «Δεν πέθανα εγκαίρως»

Η πρώτη ερώτηση είναι δεδομένη: Πρέπει να μιλήσω για το βιβλίο ή για τον ίδιο τον Κώστα Τσόκλη; Η δεύτερη είναι: Οι λέξεις μπορούν να περιγράψουν μια ζωή, αλλά είναι ικανές να περιγράψουν ένα καλλιτεχνικό έργο;